Polityka prywatności

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z Państwa wizytą na stronie internetowej „https://youniq-students.com/” („strona”). Ochrona prywatności i Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią.

Organ odpowiedzialny
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („DSGVO”) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą stroną internetową jest:

UPARTAMENTY Nieruchomości GmbH

Augustusplatz 9
04109 Leipzig

Telefon: +49 (69) 247472400
Fax: +49 (69) 247472100

E-mail: info@upartments.de

Inspektor ochrony danych
Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod następującymi danymi kontaktowymi:

Richard Laqua
c/o eyeDsec Information Security GmbH
Friedrichstrasse 25
95444 Bayreuth
e-mail: r.laqua@eyeDsec.de
Telefon: +49 (921) 23059035

Każda osoba, której dotyczą dane, może (również) w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

3. przetwarzanie Państwa danych

(i) przetwarzanie danych do celów czysto informacyjnych na stronie internetowej
Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie przekazują nam Państwo aktywnie informacji, nie gromadzimy żadnych danych osobowych (z zastrzeżeniem dalszych informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności), z wyjątkiem danych przekazywanych automatycznie przez Państwa przeglądarkę, w szczególności w celu umożliwienia Państwu odwiedzenia strony internetowej. Obejmuje to, na przykład

– Adres IP komputera, z którego pochodzi wniosek
– Data i godzina dostępu
– Ilość przekazywanych danych w każdym przypadku
– Typ i wersja przeglądarki
– System operacyjny w użyciu
– URL odsyłacza

Wspomniane wyżej przetwarzanie danych osobowych ma na celu przede wszystkim umożliwienie korzystania ze strony internetowej (ustanowienie połączenia) lub poprawę atrakcyjności i funkcjonowania strony internetowej oraz, w razie potrzeby, wczesne wykrywanie problemów technicznych i usterek w funkcjonowaniu strony.

W pojedynczych przypadkach poszczególne dane (informacje dotyczące przeglądarki; patrz wyżej) są przechowywane maksymalnie przez okres czterech tygodni. O ile przetwarzanie wyżej wymienionych danych wiąże się z danymi osobowymi, odpowiednie przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów).

(ii) Formularze kontaktowe
Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej, podane w tym kontekście dane osobowe (takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DSGVO (uzasadniony interes; uzasadniony interes wynika z faktu, że tylko poprzez odpowiednie przetwarzanie danych można przeprowadzić działanie, którego domaga się użytkownik (np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie). Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, wówczas (dodatkowo) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO (wykonanie umowy lub środków przedumownych).

Proszę zwrócić uwagę, że w odniesieniu do poszczególnych formularzy kontaktowych na stronie internetowej, nie tylko Upartments Real Estate GmbH przetwarza odpowiednie dane osobowe, ale także, jeśli dotyczy, usługodawcy techniczni Upartments Real Estate GmbH i usługodawcy zleceni do administracji strony internetowej (zleceniobiorcy) (por. punkt 4 poniżej) oraz nasza spółka stowarzyszona CRM Students Ltd. (CRM Students). W celu zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych, który ustaliliśmy, zawarto z CRM Students Ltd. umowę na realizację zamówień, w której określono odpowiednie środki bezpieczeństwa.

(iv) Ciasteczka
Informacje na temat korzystania z plików cookie i opcji ustawień na tej stronie internetowej znajdują się w polityce dotyczącej plików cookie.

(v) Bezpieczeństwo tematów IT
Ta strona korzysta z narzędzia „iThemes Security”. W tym kontekście, szczególnie adresy IP osób odwiedzających stronę internetową są przetwarzane w celu wykrycia złośliwych działań i ochrony strony internetowej przed określonymi rodzajami ataków. Adresy IP są przechowywane tylko w jednej z naszych lokalnych baz danych i nie są przekazywane osobom trzecim. Podstawą prawną dla odpowiedniego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes; uzasadniony interes polega na tym, że musimy chronić stronę internetową przed odpowiednimi atakami osób trzecich).

(vi) Google Tools
Google Analytics
Strona wykorzystuje – (w odniesieniu do Państwa wizyty na stronie internetowej), jeśli wyrażą Państwo zgodę podczas (pierwszej) wizyty na stronie – Google Analytics, usługę analizy internetowej świadczoną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043 USA („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje anonimizację IP w powyższym znaczeniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będziecie Państwo w stanie wykorzystać wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje na temat Google Analytics można znaleźć tutaj:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

i w Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Zawarliśmy z Google umowę o realizacji zamówień (patrz również sekcja 4 poniżej).

Google Maps
Na tej stronie internetowej można korzystać z zawartości serwisu „Mapy Google” firmy Google. Za każdym razem, gdy użytkownik wywołuje „Mapy Google”, Google ustawia plik cookie w celu przetworzenia ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której zintegrowane są „Mapy Google”. Ten plik cookie zwykle nie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki, ale wygasa dopiero po pewnym czasie, chyba że użytkownik usunie go wcześniej ręcznie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych, istnieje możliwość dezaktywacji usługi „Google Maps” i tym samym uniemożliwienia przekazywania danych do Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć funkcję Java-Script w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z „Google Maps” lub będą Państwo mogli korzystać z niego tylko w ograniczonym zakresie. Opisane powyżej przetwarzanie danych (w odniesieniu do Państwa wizyty na stronie internetowej) zostanie jednak przeprowadzone tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo stosowną zgodę przy (pierwszej) wizycie na stronie internetowej (jeżeli nie wyrażą Państwo takiej zgody, zawartość Google Maps na stronie internetowej nie będzie dostępna lub będzie dostępna tylko w ograniczonym zakresie). Jeśli użytkownik wyraził taką zgodę, może również udostępniać określone treści w Mapach Google na stronie internetowej za pośrednictwem Facebooka i Twittera.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki internetowe Google są instalowane lokalnie na naszym serwerze (w związku z tym przetwarzanie danych może odbywać się w sposób opisany powyżej w punkcie 3(II); patrz również informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej). Nie ma żadnego połączenia z serwerami Google.

Integracja filmów z YouTube
Na tej stronie internetowej możemy umieścić filmy wideo z platformy wideo „YouTube” operatora YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, które są przechowywane na serwerach YouTube i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej (YouTube, LLC jest spółką zależną Google).

Filmy wideo są zintegrowane w tzw. trybie rozszerzonej ochrony danych, co oznacza, że dane osobowe o użytkowniku są przekazywane do YouTube dopiero po odtworzeniu filmu. Nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych. Ten transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, przez które jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani w Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był kojarzony z YouTube, musisz wylogować się przed odtworzeniem filmu (lub powstrzymać się od wyrażenia zgody na odpowiednie przetwarzanie danych podczas wizyty na stronie (po raz pierwszy); patrz poniżej). YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do Twoich potrzeb i poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twoich działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, w związku z czym musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

Ponadto przy wejściu na Stronę (po raz pierwszy) zostanie otwarte okno z informacją, które będzie zawierać również informacje o zawartości YouTube na Stronie. Tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę w tym kontekście, powyższe przetwarzanie danych będzie miało miejsce (jeżeli użytkownik nie wyrazi takiej zgody, treści YouTube na stronie internetowej nie będą mogły być wykorzystywane lub będą mogły być wykorzystywane jedynie w formie umożliwiającej ich pobranie).

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube znajduje się w Polityce prywatności dotyczącej YouTube. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dalsze informacje na temat narzędzi, o których mowa w pkt 3 ppkt (vi)
Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych osobowych w związku z Google Analytics, YouTube i Google Maps jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO (zgoda; można odwołać odpowiednią zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość).

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych w związku z Google Ads jest (o ile dane osobowe są przetwarzane przez nas w tym kontekście w ogóle) art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Uzasadnionym interesem jest tutaj to, że mamy uzasadniony interes ekonomiczny w zrozumieniu, czy i jak (często) strona internetowa jest używana lub jak możemy z powodzeniem umieszczać reklamy. Z drugiej strony, interesy użytkowników strony internetowej nie są w tym kontekście naruszone lub są naruszone w bardzo ograniczonym zakresie (ponieważ przetwarzane w tym kontekście dane jedynie utrudniają ich klasyfikację i nie są przetwarzane żadne szczególnie krytyczne dane). Na tym tle, nasze uzasadnione interesy przeważają nad interesami użytkownika.

W związku z powyższymi narzędziami, dane osobowe mogą być przetwarzane w USA (patrz wyżej). Google zobowiązał się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności między UE a USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z państw członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu USA. Google oświadczył poprzez certyfikację, że przestrzega odpowiednich zasad ochrony prywatności. Komisja UE uważa, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiednią ochronę prawną danych osobowych przekazywanych z UE do certyfikowanych przez siebie organizacji w USA w ramach „Ochrony prywatności”. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(vii) korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Na naszych stronach wykorzystywane są wtyczki z serwisów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, XING, LinkedIn; więcej informacji o stosowanych narzędziach znajduje się poniżej).

Wtyczki te można rozpoznać na stronie internetowej po odpowiednich logotypach mediów społecznościowych. Niektóre z używanych przez nas narzędzi (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Matterport) w zasadzie (bez podjętych przez nas środków ostrożności) przekazują pewne dane osobowe dostawcom tych wtyczek bezpośrednio podczas odwiedzania strony internetowej. Aby temu zapobiec, stosujemy wtyczki od takich dostawców tylko w połączeniu z tzw. rozwiązaniem „Avada”. Ta aplikacja zapobiega przekazywaniu danych przez zintegrowane na stronie internetowej wtyczki do odpowiedniego dostawcy tych wtyczek zaraz po pierwszym wejściu na stronę internetową.

Tylko wtedy, gdy aktywujesz odpowiednią wtyczkę klikając odpowiedni przycisk, połączenie z serwerem providera zostanie nawiązane, jeśli to konieczne. Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma zazwyczaj informację, że odwiedziłeś stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może w razie potrzeby przypisać wizytę na stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki w sposób opisany powyżej stanowi zgodę na wyżej wymienione przetwarzanie danych osobowych (wyrażasz zgodę klikając odpowiedni przycisk; art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO; dalsze informacje znajdziesz w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiednich przycisków). Zgodę tę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Facebook
Strona wykorzystuje wspólne wtyczki sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (np. białe „f” na niebieskim kafelku, słowa „Lubię to”, „Lubię to” lub znak „kciuki w górę”).

Kiedy użytkownik aktywuje odpowiednią wtyczkę Facebooka klikając na odpowiedni przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka (patrz szczegóły powyżej w sekcji „Korzystanie z Social Media Plugins”).

LinkedIn
Na naszej stronie internetowej można znaleźć dodatek do akcji od LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn jest portalem społecznościowym, który pozwala użytkownikom na łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Kiedy użytkownik aktywuje wtyczkę LinkedIn klikając odpowiedni przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn (patrz szczegóły powyżej w sekcji „Korzystanie z Social Media Plugins”).

Za kwestie prywatności poza USA, LinkedIn Irlandia, Kwestie związane z polityką prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny. Dalsze informacje na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. Aktualna polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING
Strona korzysta z tzw. przycisku „share button” firmy XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy. Jeśli klikniesz na odpowiedni przycisk, połączenie z serwerami Xing zostanie nawiązane za pomocą przeglądarki. Państwa dane osobowe związane z dostępem do tej strony nie będą przechowywane. W szczególności, XING nie przechowuje adresów IP. Nie jest również oceniane twoje zachowanie podczas użytkowania. Aktualne informacje na temat ochrony danych osobowych w odniesieniu do przycisku Xing Share oraz inne istotne informacje można znaleźć na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Twitter
Nasza strona korzysta z wtyczek udostępnianych przez serwis Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Za pomocą tego pluginu możliwe jest, na przykład, udostępnienie postu lub strony tej strony za pośrednictwem Twittera lub śledzenie nas na Twitterze. Jako dalsze treści, szczególnie pojedyncze tweety mogą być zintegrowane na stronie internetowej.
Gdy użytkownik aktywuje odpowiednią wtyczkę Twittera klikając odpowiedni przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera (patrz szczegóły powyżej w punkcie „Korzystanie z wtyczek Social Media”).
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności na Twitterze pod adresem http://twitter.com/privacy.

Instagram
Nasza strona korzysta z wtyczek akcji Instagram, które są obsługiwane przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagram, na przykład w postaci „Instagram Camera”.

Gdy użytkownik aktywuje odpowiednią wtyczkę Instagramu klikając odpowiedni przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagramu (szczegóły w sekcji „Korzystanie z wtyczek Social Media Plugins” powyżej).

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Instagram, a także na temat praw i opcji ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności, można znaleźć w polityce prywatności firmy Instagram na stronie https://help.instagram.com/155833707900388/.

Matterport
Na naszej stronie internetowej używamy komponentów operatora sieci wideo lub fotograficznej Matterport. Matterport jest usługą firmy Matterport, Inc. 352 East Java Drive, Sunnyvale, CA 94089, USA.

Kiedy użytkownik aktywuje odpowiednią wtyczkę Matterport klikając na odpowiedni przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Matterport (patrz szczegóły powyżej w sekcji „Wykorzystanie wtyczek Social Media Plugins”).

Więcej informacji na temat ochrony danych i Matterport można znaleźć na stronie https://matterport.com/legal/privacy-policy/.

Dalsze informacje na temat powyższych narzędzi
Operatorzy usług Twitter, Instagram i Matterport, o których mowa powyżej w punkcie 3(VII), przetwarzają dane osobowe użytkowników (jeśli dotyczy) w USA.

Twitter i Matterport zobowiązały się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności pomiędzy UE a USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu USA. Podmioty te zadeklarowały poprzez certyfikację, że przestrzegają odpowiednich zasad ochrony prywatności. Komisja UE zakłada, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiednią ochronę prawną danych osobowych przekazywanych z UE do certyfikowanych przez siebie organizacji w USA w ramach „Ochrony prywatności”. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w państwach trzecich poza UE (np. w Stanach Zjednoczonych) poprzez wdrożenie wystarczających zabezpieczeń, w tym tzw. standardowych klauzul umownych lub standardowych klauzul dotyczących prywatności zatwierdzonych przez Komisję UE w odniesieniu do przekazywania danych z UE do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/519522125107875. Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych stosowanych przez firmę Instagram można również uzyskać od firmy Instagram.

WhatsApp
Strona korzysta z tak zwanego przycisku WhatsApp sharing. W przeciwieństwie do innych wtyczek społecznościowych, jest to zaprogramowany przez nas link HTML, który tworzy natywny głęboki link do Twojej aplikacji WhatsApp. Dane są więc przekazywane do aplikacji WhatsApp tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje link i przekazuje informacje w swojej aplikacji WhatsApp znajomemu (nie przekazujemy danych bezpośrednio osobom trzecim (zwłaszcza dostawcy aplikacji WhatsApp) w tym kontekście).

4. przekazywanie danych stronom trzecim
Dane osobowe zebrane w trakcie korzystania z serwisu internetowego nie będą przekazywane osobom trzecim ani w inny sposób przekazywane bez Państwa zgody, za wyjątkiem innych przypadków wyraźnie opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Możemy korzystać z usług (technicznych) dostawców usług, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe (np. dostawców usług informatycznych w związku z systemami rezerwacji używanymi na stronie internetowej). Usługodawcy ci przetwarzają odpowiednie dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami (osoby realizujące zamówienia). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 28 DSGVO (przetwarzanie na zlecenie) w związku z, co do zasady, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes; zob. powyżej odpowiedni uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO (środki umowne lub przedumowne).

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. na wniosek sądu lub organu ścigania karnego). Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO (obowiązek prawny).

5. okres przechowywania danych osobowych użytkownika
O ile z innych przepisów niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nie wynika inny okres przechowywania, uzyskane przez nas dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne, w szczególności w celu przetwarzania Państwa zapytań do nas lub tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania. Jeśli nie będziemy już potrzebować Państwa danych do celów opisanych powyżej, będą one przechowywane tylko przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania i nie będą przetwarzane do innych celów.

6. prawa zainteresowanych osób
Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać od nas informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa. O ile spełnione są wymogi prawne, mają Państwo również wobec nas prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania odpowiednich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych i do otrzymywania od nas dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (mogą Państwo przekazać te dane lub zlecić ich przekazanie innym podmiotom).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych, mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas dotyczących Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do (właściwego) organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

W przypadku naruszenia postanowień DSGVO wszystkie osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych ponoszą odpowiedzialność. Osoby poszkodowane mają prawo do odszkodowania za szkody materialne i niematerialne. Ponadto, kary pieniężne mogą być nakładane na osoby odpowiedzialne w przypadku naruszenia przepisów przez właściwe organy.

7. bezpieczeństwo Twoich danych
Przekazane nam dane będą chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu zabezpieczenia ich przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale monitorowane i ulepszane w zależności od rozwoju technologicznego i możliwości organizacyjnych.